Maria Optik Synundersökningar Karlstad Nattlins

Hembesök

Svårt att komma till optiker för en synundersökning?


Vi kan, efter överenskommelse, göra hembesök, om du bor i Karlstadsområdet.


Undersökningen omfattar samma delar som en standardundersökning på kliniken, inklusive tryckmätning och kontroll av ögats främre delar i mikroskop.


För bokning och vidare information ring 070-603 82 33 (ej SMS)

Synundersökning Maria Optik Optiker Nattlins synfel
Hembesök Optiker Synundersökning Karlstad Maria Optik