Maria Optik Synundersökningar Karlstad Nattlins

Synundersökningar

Vad ingår i en synundersökning?

  • Tryckmätning och bedömning av kammarvinkel för att utesluta begynnande glaucom (grön starr, läs mer HÄR)
  • Undersökning av ögonen i mikroskop för att bl.a. utesluta begynnande katarakt (grå starr, läs mer HÄR)
  • Bedömning av tårmängden och kontroll av tårarnas kvalitet och utifrån detta ge förslag på åtgärder som kan vara dig till hjälp
  • Undersökning av ögonbotten och remiss till ögonsjukvården om något ser misstänkt ut.
  • Vid undersökning efter synfelskirurgi varierar kostnaden beroende på vilka mätningar som behövs.  
Gråstarr Glaucom Keratokonus Körkort
Synundersökning Maria Optik Optiker Nattlins synfel

Läs- och skrivsvårigheter

För att lära sig läsa och skriva krävs det att våra ögon ser och samarbetar för att informationen vi får ska bli meningsfull. Vi behöver höra det vi själva och andra säger på ett sätt som gör det möjligt för informationen att integrera med det vi ser. Motoriken i kroppen behöver ha utvecklats fullt ut, så att vi inte störs av restreflexer i kroppen som förstör vår koncentration.


Dessa tre delar, seendet, hörseln och motoriken spelar en avgörande roll för att vi ska lära oss läsa och därmed också att kunna uttrycka oss i skrift.


Vi undersöker ögonen med hänsyn till detta. Om det föreligger ett synfel eller ett samarbetsproblem mellan ögonen, ger vi rekommendationer för hur detta ska lösas

INFORMATION OM CORONA

Hos oss är en person i taget bokad. Vi har gott om tid mellan våra patienter och kunder, detta för att alla ska få sin tid. Med anledning av coronaviruset har vi ändrat våra rutiner för att minimera risken för smittspridning. Vi följer de rekommendationer som myndigheterna och vårt yrkesförbund ger. Vi tar inte i hand och vi undviker beröring även vid ögonkontroller, allt för din och vår säkerhet. Du kan komma att bli uppringd innan din bokade tid för rådgivning inför besöket. Om du har varor att hämta här, kan vi kostnadsfritt posta dem hem till dig. Desinficering sker med ytrengörande sprit och handsprit på alla instrument och ytor som du eller vi är i kontakt med, precis som alltid. Bland våra varor som t.ex. glasögonbågar mm sker detta i långt större utsträckning än vanligt. Om du har influensaliknande symptom som hosta, feber eller känner dig förkyld, stanna hemma och återkom längre fram. Detsamma gäller om du vistats i riskområden för coronaviruset.