070 - 603 82 33 info@mariaoptik.se

Synen

gub1

Ljus  bearbetas i ögat och processas sedan av hjärnan.

gub2

Människan är en komplex organism, utvecklad från en medfödd kombination av ärvda behandlingssystem. Dessa system består av olika delar: Pedagogisk del – det vi lär, visuell del –  det vi ser , auditiv del –  det vi hör, och emotionell del – det vi känner.

Synen är den dominerande faktorn i mänsklig utveckling.

gub3

Syn är det inlärda ämnet för information och behandling.

Synen blir i detta sammanhang katalysatorn och bandet mellan aktiviteten och förståelse.