Maria Optik Synundersökningar Karlstad Nattlins

Linser

Mjuka kontaktlinser

Detta är den vanligaste linsen som tillpassas idag. Den kan ge bra skärpa för de flesta synfel. Varje linspar används vanligen upp till 30 dagar. Man kan använda den för dagbruk då den tas ut och görs ren varje kväll och sätts in i ögat nästa dag, eller för dygnet runt-bärande i vissa fall. Engångslinser slängs efter användning precis som namnet antyder. Dessa blir också allt vanligare då de ofta är väldigt tunna och bekväma.

Stabila kontaktlinser

Vid vissa synfel kan man behöva tillpassa en stabil kontaktlins för att få till en bra synskärpa. Ofta har det att göra med typen av synfel. Vid vissa ögonsjukdomar når man också bäst resultat med denna typ av kontaktlins. Se t.ex. vidare under fliken “Keratokonus”.

Nattlinser

Vi har certifiering att tillpassa Enseyes nattlinser som kan korrigera närsynthet och viss astigmatism.. Dessa ändrar hornhinnans form under natten när man sover. När den tas ut på morgonen ser man bra utan hjälp av vare sig andra kontaktlinser eller glasögon. Hur det fungerar är beroende på synfelet storlek och typ. Se vidare under fliken “Nattlinser”.

Nattlins Nattlinstillpassare

Vi är auktoriserade utprovare och återförsäljare av Nattlinsen i Värmland. Läs mer här

http://www.nattlinser.se

Broschyr om Nattlinsen

- klicka HÄR för PDF från ens eyes hemsida

Vi jobbar med kontaktlinser från


  • Star Lens
  • MultiLens
  • Johnson&Johnson
  • Bausch & Lomb
  • Alcon
  • CooperVision
  • Biolens
  • Hydrolens Vision Care 
Linser mjuka stabila nattlinser engångslinser kontaktlinser
Synundersökning Maria Optik Optiker Nattlins synfel