Maria Optik Synundersökningar Karlstad Nattlins

Keratokonus

Keratokonus är en ögonsjukdom som påverkar hornhinnans form, den förändras från att vara en kupol till att bli konformad på grund av central uttunning.


Keratokonus är en progressiv sjukdom där symtomen vanligtvis visar sig i slutet av tonåren och upp till ca 25 år ålder. Sjukdomen progredierar mellan 10-20 år och sedan saktar den ner, eller till och med stabiliserar sig. Ögonen kan påverkas ett i taget eller båda samtidigt.


Symtomen är suddig, snedvriden bild, ökad känslighet för reflexer och ljus, vilket oftast inte går att rätta till med glasögon. Den korrektion som ger bästa resultat är stabila kontaktlinser eller formfasta mjuka kontaktlinser. Alla ögon fungerar olika och tillpassning av kontaktlinser bör göras utifrån en topografiundersökning.


Keratokonus kan inte botas med stabila kontaktlinser. Det enda sättet att stoppa progressionen är en behandling kallad Cross-link. Cross-link behandling gör man närmast på Universitetssjukhuset i Örebro och endast efter specialistremiss från ögonsjukvården i Karlstad. Personer över 35 år anses inte ha en tillräckligt flexibel hornhinna för att denna behandling ska vara till någon hjälp. För mer information om behandlingen ring oss.


De senaste rönen inom keratokonusforskningen menar att sjukdomen är kopplad till multipla gener och har tre former; corneal uttunning, oxidativa skador och instabilitet i den främre delen av cornea. Dessa tre har kopplingar sinsemellan.


Har du frågor eller vill boka en tid är du välkommen att ringa 070-603 82 33 (ej SMS)

eller skicka e-post på info@mariaoptik.se

Synundersökning Keratokonus Maria Optik Optiker Nattlins synfel