070 - 603 82 33 / SMS 070-3327872 info@mariaoptik.se

Synfel

Ett öga utan Synfel.

I ett öga utan synfel bryts ljuset direkt på näthinnan och en perfekt bild presenteras. Denna bearbetas av vår hjärna och vi ser bra, inga glasögon krävs. 

Även ett öga utan synfel kan bli trött, exempelvis vid många timmar framför datorn. Detta har föranlett att det numera är lagstadgat om rätten att få utprovat terminalglasögon

Det Närsynta Ögat.

I det närsynta ögat bryts ljuset för tidigt och bilden blir suddig. För att uppnå den perfekta bilden krävs minusglas eller kontaktlinser.

Det närsynta ögat har svårt att se på längre håll exempelvis på TV, vid bilkörning eller på tavlan i skolan. Närseendet är vanligen inte påverkat.

Det översynta ögat.

Översynthet, också kallat långsynthet, betyder att ögat är för kort jämfört med dess brytkraft i viloläge. Ljuset bryts för sent. Detta behöver dock inte innebära att man ser dåligt. Så länge man kan använda sin lins som en autofokus för att ställa in skärpan på långt håll, ser man skarpt. Det översynta ögat är mycket bra på detta, så man upplever mycket sällan att man ser dåligt snarare tvärtom.

De vanliga symtomen på översynhet är suddigt eller rörigt närseende, huvudvärk och/eller grusiga ögon.

Astigmatism.

Astigmatism, eller brytningsfel som det kallas i folkmun, är ett synfel som bryter ljuset olika beroende på hur det faller in i ögat. För att få en perfekt bild behöver man glasögon eller kontaktlinser.

En person med brytningsfel upplever att synskärpan varierar, oftast beroende på hur stark ljuskällan är. Exempelvis så ser man bra i dagsljus, men har besvärligt att köra bil i mörker.

Åldersynthet.

En kär vän och kollega brukade kalla åldersynthet “Det yttre tecknet på inre mognad”. Ålderssynthet drabbar oss alla så småningom. Ögats eget fokuseringssystem kan inte längre ställa om skärpan från långt till nära håll. Vi får skaffa oss läsglasögon, progressiva glasögon eller kontaktlinser. Ögats fokuseringsförmåga kallas ackommodation och är förmågan att ändra brytkraften. Vi kan även kalla det för ögats autofokus. Ackommodationen sker i ögats lins. Denna funktion fungerar mycket bra när vi föds, men blir sämre och sämre med tiden. När vi är mellan 35-50 år uppkommer därför behovet av läsglasögon.

Detta synfel, som vi alltså alla förr eller senare drabbas av, ger suddigt seende på nära håll. “Armarna räcker inte till”.  Vi får problem med att hantera en synål, en sticka i fingret och så småningom svårt att läsa tidningstext och böcker.