Maria Optik Synundersökningar Karlstad Nattlins

Läs- och skrivsvårigheter

För att lära sig läsa och skriva krävs det att våra ögon ser och samarbetar för att informationen vi får ska bli meningsfull. Vi behöver höra det vi själva och andra säger på ett sätt som gör det möjligt för informationen att integrera med det vi ser. Motoriken i kroppen behöver ha utvecklats fullt ut, så att vi inte störs av restreflexer i kroppen som förstör vår koncentration.


Dessa tre delar, seendet, hörseln och motoriken spelar en avgörande roll för att vi ska lära oss läsa och därmed också att kunna uttrycka oss i skrift.


Vi undersöker ögonen med hänsyn till detta. Om det föreligger ett synfel eller ett samarbetsproblem mellan ögonen, ger vi rekommendationer för hur detta ska lösas

Lässvårighet skrivsvårighet motorik reflexer dyslexi