Maria Optik Synundersökningar Karlstad Nattlins

Synen och ögat

Synen är den dominerande faktorn i mänsklig utveckling och synen är det inlärda ämnet för information och behandling.


Människan är en komplex organism, utvecklad från en medfödd kombination av ärvda behandlingssystem. Dessa system består av olika delar: Pedagogisk del – det vi lär, visuell del –  det vi ser , auditiv del –  det vi hör, och emotionell del – det vi känner..  Synen blir i detta sammanhang katalysatorn och bandet mellan aktiviteten och förståelse.

 

Hur fungerar ögat?

Ljuset passerar genom hornhinnan med dess tårfilm via främre kammaren till linsen och vidare genom glaskroppen till näthinnan för att falla på gula fläcken och processas sedan av hjärnan.

Synproblem ögat optiker synundersökning hornhinna