070 - 603 82 33 / SMS 070-3327872 info@mariaoptik.se

Vi erbjuder följande synundersökningar

Synundersökning Glasögon
inkl tryckmätning
480 kr

Utvidgad synundersökning
850-1500 kr

Synundersökning Kontaktlinser
inkl tillpassning av ny lins
895 kr

Mätning av kornealtopografi
350

Synundersökning
Kontaktlinser, kontroll
570 kr

Tryckmätning av ögat
150 kr

Hembesök för synunders. 
+ restids- och milkostnad
700 kr

Körkortsundersökning B-kort
120 kr

  • Tryckmätning och bedömning av kammarvinkel för att utesluta begynnande glaucom (grön starr, se nedan)
  • Undersökning av ögonen i mikroskop för att bl.a. utesluta begynnande katarakt (grå starr, se nedan))
  • Bedömning av tårmängden och kontroll av tårarnas kvalitet och utifrån detta ge förslag på åtgärder som kan vara dig till hjälp
  • Undersökning av ögonbotten och remiss till ögonsjukvården om något ser misstänkt ut.
  • Vid undersökning efter synfelskirurgi varierar kostnaden beroende på vilka mätningar som behövs.

Glaucom kallas ofta för grön starr och är en skada som uppstår på synnerven till följd av högt tryck i ögat. Ögat producerar kammarvätska som tillför insidan av främre delen i ögat med näring. Det dräneras efter förhållande till produktion. Blir produktionen för hög alternativ dräneringen för dålig, blir trycket för högt och synnerven kan skadas. Dessa skador ger synfältsdefekter vilka är svåra att upptäcka själv. Genom att undersöka trycket, kan vi remittera till ögonsjukvården för utförligare undersökningar och behandling.

Katarakt kallas för grå starr och är en av de vanligaste åkommorna som drabbar ögonen idag. Det är normalt en åldersförändring, där linsen i ögat blir missfärgad och ogenomskinlig. De vanligaste symtomen är ökad bländningskänsla och på sikt sämre syn rent allmänt. Katarakt kan också orsakas av trauma, strålning eller pga av vissa läkemedel.