070 - 603 82 33 / SMS 070-3327872 info@mariaoptik.se

Ögonhälsoundersökning

Utöver den vanliga synundersökningen där vi mäter synfelets storlek och ger råd om vilka synhjälpmedel som fungerar bäst för just dina ögon, så ingår även:

Tryckmätning och bedömning av kammarvinkel för att utesluta begynnande glaucom (grön starr)

Undersökning av ögonen i mikroskop för att bl.a. utesluta begynnande katarakt (grå starr)

Bedömning av tårmängden och kontroll av tårarnas kvalitet och utifrån detta ge förslag på åtgärder som kan vara dig till hjälp

Undersökning av ögonbotten och remiss till ögonsjukvården om något ser misstänkt ut.

Glaucom kallas ofta för grön starr och är en skada som uppstår på synnerven till följd av högt tryck i ögat. Ögat producerar kammarvätska som tillför insidan av främre delen i ögat med näring. Det dräneras efter förhållande till produktion. Blir produktionen för hög alternativ dräneringen för dålig, blir trycket för högt och synnerven kan skadas. Dessa skador ger synfältsdefekter vilka är svåra att upptäcka själv. Genom att undersöka trycket, kan vi remittera till ögonsjukvården för utförligare undersökningar och behandling.

Katarakt kallas för grå starr och är en av de vanligaste åkommorna som drabbar ögonen idag. Det är normalt en åldersförändring, där linsen i ögat blir missfärgad och ogenomskinlig. De vanligaste symtomen är ökad bländningskänsla och på sikt sämre syn rent allmänt. Katarakt kan också orsakas av trauma, strålning eller pga av vissa läkemedel.