070 - 603 82 33 / SMS 070-3327872 info@mariaoptik.se

Ögat

Ljuset passerar genom hornhinnan med dess tårfilm via främre kammaren till linsen och vidare genom glaskroppen till näthinnan för att falla på gula fläcken.

ogat